Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Patronat Prezydenta RP
Partner medialny
Partner medialny
Polskie Radio Jedynka
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

pztw logo

W sobotę na oficjalnym fanpage'u Polskie Wiosła PZTW na Facebooku przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym do wygrania są dwie koszulki reprezentacji Polski z mistrzostw świata w Linzu - damska i męska - z podpisami polskich medalistów. Szczegóły na Facebooku! Poniżej regulamin konkursu. 

Regulamin Konkursu "Wygraj koszulki" (dalej jako Konkurs)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Wygraj koszulki" jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 30. KRS: 0000113834, NIP: 1180120455, REGON: 000866509 - dalej jako "organizator". Fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).
3. Na pytania konkursowe należy odpowiedzieć pod postem konkursowym. Koszulkę męską wygra mężczyzna, który najszybciej odpowie na pytania konkursowe, a koszulkę damską - kobieta, która najszybciej odpowie na pytania konkursowe.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim w sposób stały oraz na innej podstawie niż stosunek pracy.
5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebooka ani współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które spełnią łącznie poniższe warunki:
a) mają ukończone 18 lat;
b) zostali fanami strony Polskie Wiosła PZTW poprzez naciśnięcie przycisku Lubię to na stronie https://www.facebook.com/PolskieWioslaPZTW;
c) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieli na pytania konkursowe (dalej jako "Pytania konkursowe")
2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
b) jest wyłącznym autorem odpowiedzi na pytania konkursowe;
3. W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę, że w przypadku wygrania przez niego nagrody w Konkursie, jego imię i nazwisko zostanie opublikowane na liście zwycięzców na profilu Polskie Wiosła PZTW w serwisie Facebook i na stronie PZTW.pl.

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, która poprawnie odpowie na pytania konkursowe Polskie Wiosła PZTW w serwisie Facebook (dalej jako "Laureat").
2. Laureat zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/PolskieWioslaPZTW nie później niż 14 października 2019 r. o godz. 23:59.

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

1. Nagrodą Główną w Konkursie są koszulki z mistrzost świata w Linzu - damska z podpisani trenera Jakuba Urbana oraz zawodniczek: Marty Wieliczko i Katarzyny Zillmann; oraz męska z podpisami trenera Roberta Sycza oraz zawodników: Mirosława Ziętarskiego, Marcina Brzezińskiego, Szymona Pośnika, Fabiana Barańskiego, Mateusza Biskupa i Dominika Czaji.
2. Rozmiary koszulek: M.
3. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
4. Laureat jest zobowiązany przesłać aktualny adres do wysyłki nagrody najpóźniej 14 października 2019 r. w prywatnej wiadomości na profilu Polskie Wiosła PZTW na Facebooku.
5. Nagrody zostaną wysłane do 31 października 2019 r.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Polski Związek Wioślarski, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 z dopiskiem "Konkurs - reklamacje".
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników w sposób określony w § 3 ust. 3.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, który w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin w trakcie trwania konkursu jest dostępny na stronie PZTW.pl
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej Nagrody.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zobacz także

Medalowe polskie wiosła na mistrzostwach świata: srebrny medal czwórki podwójnej w Nottingham (1986)
05 cze 2020
W kolejnej części cyklu "Medalowe polskie wiosła na mistrzostwach świata" przyglądamy się regatom w Nottingham w 1986 roku, gdzie Polacy po raz pierwszy zdobyli medal w czwórce podwójnej mężczyzn. Waldemar Wojda, Mirosław Mruk, Sławo...

Komunikat PZTW - kalendarz imprez wioślarskich 2020
05 cze 2020
KOMUNIKAT Polskiego  Związku Towarzystw Wioślarskich w sprawie kalendarza imprez wioślarskich w 2020 roku   W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości, a co za tym idzie możliwość treningu na obiektach klubo...

Do 15 czerwca ostateczna decyzja dotycząca Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Duisburgu
03 cze 2020
Europejska Rada Wioślarska (ERB) z Ryszardem Stadniukiem na czele oraz Komitet Organizacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Duisburgu monitorują sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 i do 15 czerwca podejmą ostateczną decyzję czy...

 

Nadchodzące zawody
(kalendarz)

2-3.10Akademickie Mistrzostwa Polski
Bydgoszcz
6-7.06Regaty międzynarodowe
Ratzeburg (Niemcy)
17.10Regaty "Warsaw Head"
Warszawa

2-3.10
Akademickie Mistrzostwa Polski
Bydgoszcz
6-7.06
Regaty międzynarodowe
Ratzeburg (Niemcy)
17.10
Regaty "Warsaw Head"
Warszawa

Zobacz wszystkie zawody