Polski Związek
Towarzystw
Wioślarskich
Sponsor Generalny
Sponsor Generalny
Partner medialny
Partner medialny
Facebook Twitter Instagram Youtube

WORLD ROWING MASTERS REGATTA 2017 BLED Wyniki zawodników polskich klubów

Olimpijczycy, którzy nie wystąpili na arenie igrzysk

Postanowienie Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące badań lekarskich zawodników

Regulamin przyznawania licencji zawodniczych "Masters" w PZTW

Ranking o "Złote Wiosło Leśnego Dziadka" za rok 2010 Wyniki Jesiennych Regat Kwalifikacyjnych

29 stycznia 2007 - Poprawki czasowe do obliczania wyników podczas regat długodystansowych na 8 000m

 

Weterani (KW i MW) - są to zawodniczki i zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 27 lat i więcej oraz w danym sezonie nie startowali w składzie osad seniorskich. Organizatorzy mogą dokonać podziału weteranów na grupy wiekowe w poszczególnych konkurencjach. Zaleca się stosowanie podziału na grupy wiekowe wg klasyfikacji FISA tj.:

grupa A - wiek 27 - 35 lat grupa E - wiek 55 - 59 lat
grupa B - wiek 36 - 42 lata grupa F - wiek 60 - 64 lata
grupa C - wiek 43 - 49 lat grupa G - wiek 65 - 69 lat
grupa D - wiek 50 - 54 lata grupa H - wiek 70 i więcej lat

 

Jeżeli ilość zgłoszeń do regat w konkurencjach KW i MW nie będzie zapewniała rozegrania pełnych finałów w co najmniej czterech grupach wiekowych oddzielnie kobiet i mężczyzn Komisja Sędziowska będzie klasyfikować łącznie wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn przeliczając czas rzeczywisty osiągnięty przez załogę poprzez odjęcie poprawek czasowych odpowiednich dla wieku zawodnika - w przypadku 1x KW lub 1x MW oraz średniej arytmetycznej wieku osady - w przypadku konkurencji pozostałych.

Wiek zawodnika (zarówno dla klasyfikacji wg grup FISA jak i dla przeliczania) zaokrąglany jest do pełnych lat, czyli zawodnik - niezależnie od miesiąca urodzenia - kwalifikowany jest do grupy wiekowej odpowiadającej rocznikowi urodzenia. Średnią arytmetyczną osady zaokrągla się do pełnych lat. Np. zawodnik urodzony 1 marca 1943 roku jest kwalifikowany do grupy E i jeżeli startuje w konkurencji 1x MW będzie miał odjętą (od czasu osiągniętego na 1000 m) poprawkę 19,6 sek., natomiast 4+ MW, w której wystartują zawodnicy w wieku 38, 45, 52 i 54 lata - średnia wieku wynosić będzie 47,25 - w zaokrągleniu 47 (nie wliczamy wieku sternika), a poprawka wyniesie 8,6 sek. Jeszcze jeden przykład - 2x MW- zawodnicy 49 lat i 58 lat, średnia wieku - 53,5 - w zaokrągleniu 54 - poprawka 15,7 sek.

Tabela poprawek czasowych na dystansie 1000 m na wodzie:

Wiek 1x, 2- 2x, 4+ 4x, 8+ Wiek 1x, 2- 2x, 4+ 4x, 8+
  k = 0,025 k= 0,0216 k = 0,02   k= 0,025 k=0,0216 k = 0,02
27 - - - 49 12,1 10,5 9,7
28 0,0 0,0 0,0 50 13,2 11,4 10,6
29 0,1 0,1 0,1 51 14,4 12,4 11,5
30 0,2 0,2 0,2 52 15,6 13,5 12,5
31 0,4 0,3 0,3 53 16,9 14,6 13,5
32 0,6 0,5 0,5 54 18,2 15,7 14,6
33 0,9 0,8 0,7 55 19,6 16,9 15,7
34 1,2 1,1 1,0 56 21,0 18,2 16,8
35 1,6 1,4 1,3 57 22,5 19,4 18,0
36 2,0 1,7 1,6 58 24,0 20,8 19,2
37 2,5 2,2 2,0 59 25,6 22,1 20,5
38 3,0 2,6 2,4 60 27,2 23,5 21,8
39 3,6 3,1 2,9 61 28,9 25,0 23,1
40 4,2 3,7 3,4 62 30,6 26,5 24,5
41 4,9 4,2 3,9 63 32,4 28,0 25,9
42 5,6 4,9 4,5 64 34,2 29,6 27,4
43 6,4 5,5 5,1 65 36,1 31,2 28,9
44 7,2 6,2 5,8 66 38,0 32,9 30,4
45 8,1 7,0 6,5 67 40,0 34,6 32,0
46 9,0 7,8 7,2 68 42,0 36,3 33,6
47 10,0 8,6 8,0 69 44,1 38,1 35,3
48 11,0 9,5 8,8 70 46,2 39,9 37,0

Wyliczenie wg wzoru: D = (w-27) x k, gdzie: w - wiek osady; k - współczynnik
Opracowano wg czasopisma US Rowing

Zobacz także

 

Nadchodzące zawody
(kalendarz)

26.01Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim
Tarnobrzeg
13.04Centralne Wiosenne Regaty Długodystansowe
Warszawa
27-28.04Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów
Poznań

26.01
Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim
Tarnobrzeg
13.04
Centralne Wiosenne Regaty Długodystansowe
Warszawa
27-28.04
Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów
Poznań

Zobacz wszystkie zawody