Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Patronat Prezydenta RP
Sponsor Generalny
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w dniu 26.08.2017 zatwierdził Wioślarski Regulamin Sportowy. Jednocześnie straciły moc postanowienia Wioślarskiego Regulaminu Sportowego z roku 2013.

Wioślarski Regulamin Sportowy