Polski Związek
Towarzystw
Wioślarskich
Sponsor Generalny
Sponsor Generalny
Partner medialny
Partner medialny
Facebook Twitter Instagram Youtube

Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w dniu 26.08.2017 zatwierdził Wioślarski Regulamin Sportowy. Jednocześnie straciły moc postanowienia Wioślarskiego Regulaminu Sportowego z roku 2013.

Wioślarski Regulamin Sportowy