Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Patronat Prezydenta RP
Partner medialny
Partner medialny
Polskie Radio Jedynka
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Prezes Stadniuk

10 lipca 1924 roku na Kongresie FISA w Paryżu, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich został przyjęty jako 11 członek zwykły do grona Międzynarodowej Federacji Woślarskiej.  Dla porównania podam, że obecnie do FISA należą 153 Narodowe Federacje Wioślarskie - wspomina Tomasz Waszczuk, były prezes PZTW. 

Międzynarodowa Federacja Wioślarska została powołana przez 11 delegatów z 5 Federacji Wioślarskich na Kongresie Organizacyjnym w dniu 25 czerwca 1892 roku.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, w dniu 8 grudnia 1919 roku w Poznaniu powołano Polski Związek Towarzystw Wioślarskich – PZTW . Decyzja zapadła na pierwszym Organizacyjnym Sejmiku Wioślarskim w obecności delegatów z 13 Towarzystw Regionalnych.

10 lipca 1924 roku na Kongresie FISA w Paryżu, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich został przyjęty jako 11 członek zwykły do grona Międzynarodowej Federacji Woślarskiej.  Dla porównania podam, że obecnie do FISA należą 153 Narodowe Federacje Wioślarskie.

Korzystając z tak pięknej rocznicy przybliżę sylwetki osób, które z ramienia PZTW reprezentowały lub reprezentują Związek w różnych Komisjach FISA.

W roku 1927, w uznaniu poziomu reprezentowanego przez polskie wioślarstwo, działacze FISA przyznali Polskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich organizację Mistrzostw Europy w wioślarstwie w roku 1929. Mistrzostwa odbyły się w Bydgoszczy, natomiast towarzyszący imprezie Kongres FISA odbył się w Warszawie.  Na tym Kongresie Polska była reprezentowana przez Alfreda Lotha, który pełnił funkcję  V-ce Prezydenta FISA. W tym czasie kadencja Prezydenta, V-ce Prezydentów i Sekretarza Generalnego FISA trwała jeden rok.

23 listopada 1958 roku na Kongresie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej w Wiedniu został wybrany do Komisji Technicznej FISA Stefan Marchlewski (Prezes PZTW w latach  1956 – 1958). Ciekawostką jest to, że na tym samym Kongresie w Wiedniu na stanowisko Prezydenta FISA po raz pierwszy został wybrany Thomas Keller. Stefan Marchlewski w  Komisji Technicznej pracował do 1963 roku.

24 sierpnia 1965 roku na Kongresie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej w Duisburgu został wybrany do Komisji Technicznej FISA Jerzy Borkowski (Prezes PZTW w latach 1981 – 1982). W całym okresie swojej pracy, Jerzy Borkowski spełniał wiodącą rolę w Komisji, układając programy i wyznaczając sędziów wioślarskich na Mistrzowskich Regatach pod patronatem FISA. Członkostwo w Komisji, Jerzy Borkowski zakończył w 1980 roku.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, przez 4 lata w Komisji Medycznej FISA pracowała dr Danuta Onichimowska, która specjalizowała się w medycynie sportowej. Przez długie lata dr Danuta Onichimowska opiekowała się kadrami polskich wioślarzy, jako Przewodnicząca Komisji Medycznej PZTW.

W roku 1979 do Komisji Juniorów FISA został powołany Tomasz Waszczuk (Prezes PZTW w latach 1992 – 1996). Komisji Juniorów przewodniczył wówczas Wilfrid Hofmann - Prezes Związku Wioślarskiego NRD. Członkowie Komisji Juniorów wizytowali i oceniali tory wioślarskie, na których miały się odbywać Mistrzostwa FISA, a później Mistrzostwa Świata Juniorów. W ramach samej imprezy Mistrzowskiej, członkowie Komisji pracowali w Komisji Kontroli. W roku 1995 Komisję Juniorów przekształcono w Komisję Młodzieżową FISA. Przewodnictwo Komisji objęła Ingrid Dieterle. W tym okresie z inicjatywy Tomasz Waszczuka został zapoczątkowany cykl Konferencji FISA dla trenerów grup juniorskich. Pierwsza taka Konferencja odbyła się w roku 1996 w Polsce w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Efektem prac Tomasz Waszczuka było zaproponowanie i wdrożenie w życie Regat o Puchar Bałtyku dla wioślarzy w wieku 15 – 17 lat.   W roku 2018 odbyła się 25. edycja tej imprezy. Pracę w Komisji Młodzieżowej FISA, Tomasz Waszczuk zakończył w 2003 roku, t.j. po 24 latach od przyjęcia do Komisji.

W roku 2001 członkiem Komisji Arbitrów FISA został Stanisław Komornicki sędzia wioślarski z licencją FISA. Przewodniczącym Komisji Arbitrów był i nadal jest Patrick Rombaut. Jako członek Komisji, Stanisław Komornicki uczestniczył w wielu imprezach wioślarskich najwyższej rangi światowej: Puchar Świata, Mistrzostwa Kontynentalne, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. Brał udział w egzaminach sędziów starających się o licencję sędziowską Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej. Kadencję w Komisji Arbitrów Stanisław Komornicki zakończył w 2015 roku.

W roku 2006 z inicjatywy kilku Europejskich Federacji Wioślarskich powołano European Managment Board, którego podstawowym celem była reaktywacja i organizacja Mistrzostw Europy w Wioślarstwie. Jednym z sześciu członków tego ciała został Ryszard Stadniuk (obecny Prezes PZTW). W roku 2007 został Przewodniczącym tego ciała, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Na Kongresie Nadzwyczajnym w 2009 roku, postanowiono że Europa jako kontynent będzie miała w Zarządzie FISA swojego przedstawiciela i został nim Ryszard Stadniuk. W wyniku prac Komisji, na przestrzeni ostatnich lat corocznie organizowane są Mistrzostwa Europy w wioślarstwie w różnych kategoriach wiekowych:  seniorów,  seniorów w wieku poniżej 23 lat, juniorów.        

Od 1 stycznia 2019 roku do Komisji Para-wioślarstwa należy Monika Kuczma. Przewodniczącą Komisji Para-Rowing jest Fay Ho z Hong Kongu. Monika Kuczma jest doktorem nauk medycznych i specjalizuje się w dziedzinie fizjoterapii. Należy nadmienić że Monika Kuczma posiada również licencję sędziowską FISA.

Tomasz Waszczuk

Zobacz także

Prezesi PZTW - Ryszard Stadniuk
06 gru 2019
W grudniu 2019 roku Polski Związek Towarzystw Wioślarskich obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy cykl, w którym raz w miesiącu przybliżamy historię polskiego wioślarstwa i dwunastu prezesów PZTW. Czas na obecnego,...

PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA - 2019 (zapisy)
06 gru 2019
Płocki Klub Olimpijczyka organizuje imprezę na ergometrach wioślarskich "PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA-2019". Czekamy na zgłoszenia do 9 grudnia. Zawody odbędą się 13 grudnia. To tradycyjna impreza, którą organizuje Płocki Klub Olimpijczyka....

Medalowe polskie wiosła na igrzyskach: złoto i brąz w Rio de Janeiro
02 gru 2019
Z okazji stulecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich przypominamy ważne wydarzenia z historii naszej dyscypliny. W ramach cyklu "Medalowe polskie wiosła na igrzyskach" w każdym miesiącu jubileuszowego roku PZTW przybliżamy jedną z dwun...