Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniu 14 kwietnia 2022 r. w Kruszwicy na torze regatowym na jeziorze Gopło.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Regaty organizuje KS "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny -  
Z-ca Sędziego Głównego -  
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego -  Stefan Janeczek
Starszy Sekretarz -  
Starszy Sędzia Komisji Kontroli -  
Przedstawiciel Kolegium Sędziów -  
Przedstawiciel PZTW -  

3. PROGRAM REGAT

1. 2- KA/KB   8. 2- KJ/KJM
2. 1x KA/KB   9. 1x KJ/KJM
3. 2- MA/MB   10. 2- MJ/MJM
4. 1x MA/MB   11. 1x MJ/MJM
5. 1x KL/KBL   12. 2x MW
6. 1x ML/MBL   13. 1x MW
7. 2- MB/MBL      

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Regaty odbywają się na dystansie 7,5 km z 3 nawrotami, pomiędzy tradycyjną linią mety a wyspą startową. Start do wyścigów usytuowany jest na wysokości mostka na półwyspie; linię startu wyznaczają dwie duże czerwone boje. Start i pierwsza prosta odbywa się po torze zerowym aż do pierwszego nawrotu. Ten odcinek jest oznaczony czerwonymi bojami, które te boje wyznaczają pierwszy odcinek płynięcia nie wolno ich przekraczać. Pierwszy nawrót wyznaczają dwie duże czerwone boje. Po pierwszym nawrocie należy wiosłować 1 i 2 torem. Drugi nawrót odbywa się 100 metrów przed linią wyznaczającą metę w tradycyjnych regatach. Oznaczony jest serią dużych czerwonych bojek. Po drugim nawrocie płynie się torem 4 i 5. Trzeci nawrót odbywa się na końcu czerwonych boi. Ostatnia prosta wiedzie torem 6 do linii mety oznaczonej celownikiem z napisem 2000 metrów - tak jak na tradycyjnych regatach. Po zakończonym biegu podpływamy do pomostu na wysokości trybun. Tor 1 i 2 utworzą wspólnie jedno pasmo wiosłowania ograniczone bojami czerwonymi po zewnętrznej i żółtymi po wewnętrznej linii i będą służyć do płynięcia w stronę mety. Podobnie oznaczone będą tor 4 i 5 służące do płynięcia w stronę startu. Wewnętrzny tor 3 będzie neutralny i zarezerwowany dla łodzi sędziowskich i WOPR.

4.2. Procedura startowa: Wszystkie osady startują w kolejności numerów startowych.
W tej kolejności powinny napływać do strefy startowej, wzywanych przez pomocnika startera. Po wpłynięciu do strefy startowej, osada musi się zatrzymać na polecenie sędziego startera na linii startu. Start odbywa się co 1 min. na komendę sędziego startera. Osady spóźnione na start zostaną cofnięta na koniec swojej serii.
Wszelkie kolizje w torze będą skutkowały ostrzeżeniem, osada która otrzyma trzecie ostrzeżenie zostanie wykluczona z wyścigu.
Każde 50 metrów przed i po nawrocie (nawrót oznaczony dużymi bojami) będzie oznaczone małymi w kolorze czerwonym. Pozwoli to osadom zorientować się, że: zbliżają się do nawrotu i znajdują się w strefie neutralnej, w której nie dokonuje się wyprzedzania. Wyprzedzanie w strefie neutralnej będzie skutkowało ostrzeżeniem, a w razie kolizji osada winna tej kolizji będzie wykluczona z wyścigu.
Przekroczenie wewnętrznych linii toru kadłubem (ale nie piórami wioseł) tj. wpłynięcie na tor neutralny przeznaczony dla sędziów i WOPRU będzie skutkowało ostrzeżeniem.
Ww. wymienione zasady nie podlegają oprotestowaniu a ostrzeżenie lub dyskwalifikacja za wykroczenie w strefie startowej będą automatycznym efektem decyzji sędziów.
Trenerów prosimy o dokładne zapoznanie osad z zasadami regat i omówienie ewentualnych niejasności. Ze względu na typ regat (z nawrotami) sugerujemy zgłaszanie osad odpowiednio przygotowanych w zakresie techniki wiosłowania i manewrowania łodzią.

4.3. Kolejność startu osad ustawiona zostanie przez pion szkolenia PZTW.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2022 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 11.04.2022 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Start do pierwszego wyścigu nastąpi o godz. 10.00.

6.2. Zmiany w składach osad, ewentualnie wycofania osad można dokonać najpóźniej do 12.04.2022 r. do godz. 24.00 na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl.

6.3. Lista startowa osad zostanie umieszczona na stronie internetowej ww.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 13.04.2022 r.

6.4. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. o godz. 17.00 w sali konfencyjnej klubu KW "Gopło" Kruszwica.

6.5. Zebranie Komisji Sędziów odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. godz. 8.00 w sali konfencyjnej klubu KW "Gopło" Kruszwica.

6.6. Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie należy przesłać w terminie do 30.03.2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga! Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 2.5.1.1) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.

Zobacz także

Wyniki regat

20-23.06European Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Zobacz wszystkie wyniki