Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE REGATY OTWARCIA SEZONU SENIORÓW I JUNIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 30.04-1.05.2022 r. w Poznaniu na torze regatowym Malta. Tor w tych regatach przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizator WZTW Poznań pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Przemysław Knigawka
Z-ca Sędziego Głównego - Kazimierz Skałecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Aleksander Daniel
Starszy Sekretarz - Natalia Kabala
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Dariusz Futoma
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Franciszek Kamiński
Przedstawiciel PZTW - Błażej Kamola

3. PROGRAM REGAT

         30 kwietnia – SOBOTA – rano i po południu

1. 2- KJ/KJM kontrolny   8. 1x MJM  
2. 1x KJ kontrolny   9. 2- KA/KB kontrolny
3. 2- MJ/MJM kontrolny   10. 1x KA/KB kontrolny
4. 1x MJ kontrolny   11. 2- MA/MB kontrolny
5. 1x KJL     12. 1x MA/MB kontrolny
6. 1x MJL     13. 1x KL/KBL kontrolny
7. 1x KJM     14. 1x ML/MBL kontrolny
 • Wyścigi w konkurencjach juniorek i juniorów rozgrywane będą systemem: w sobotę - rano przedbiegi, po południu finały, w niedzielę – rano i po południu dalszy ciąg finałów tych konkurencji. Osady do poszczególnych przedbiegów w konkurencjach juniorek i juniorów zostaną rozstawione przez trenera kadry juniorów w porozumieniu z dyrektorem sportowym na podstawie Centralnych Kontrolnych Regat Jesiennych 2021, Centralnych Regat Długodystansowych 2022 i konsultacji juniorów. Do popołudniowych finałów w sobotę załogi awansować będą wg następujących zasad:
  • Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów.
  • Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy.
  • W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
 • Po każdej serii finałów następować może wymiana dwóch ostatnich osad w finale wyższym z dwoma pierwszymi z finału niższego. Ewentualna zamiana osad z finału wyższego z osadami z finału niższego następować będzie po porównaniu ich czasów. Osady z lepszymi czasami pozostaną w finale wyższym.
 • W konkurencjach seniorek i seniorów rano i po południu rozgrywane będą finały. Do pierwszych finałów seniorów w sobotę rano osady rozstawione zostaną przez trenerów kadry narodowej poszczególnych grup treningowych na podstawie wyników regat krajowych i międzynarodowych w 2021 roku. Po porannych finałach może nastąpić wymiana połowy osad w poszczególnych finałach z czterema pierwszymi finału niższego, po porównaniu osiągniętych rezultatów. Cztery osady, które osiągnęły najlepsze rezultaty wśród ośmiu porównywanych wystartują  w popołudniowym wyższym finale. W przypadku zgłoszenia do najniższego finału tylko dwóch, trzech czy czterech załóg, to porównanie rezultatów nastąpi pomiędzy nimi, a dwoma, trzema czy czterema ostatnimi osadami finału wyższego.
 • W przypadku zgłoszenia 9, 17, 25, 33 osad to w przedostatnim finale wystartuje 7 załóg, a w ostatnim 2 załogi i dalej system kwalifikacji będzie identyczny jak wyżej.
 • We wszystkich kategoriach osady, które nie zostały rozstawione przez trenerów kadry zostaną rozlosowane w ostatnich kolejnych finałach.

1 maja – NIEDZIELA - rano

1b. 2- KJ/KJM kontrolny   11c. 2- MA/MB  
2b. 1x KJ kontrolny   12c. 1x MA/MB  
3b. 2- MJ/MJM kontrolny   13c. 1x KL/KBL  
4b. 1x MJ kontrolny   14c. 1x ML/MBL  
5b. 1x KJL     15. 2x KA/KB kontrolny
6b. 1x MJL     16. 4- KA/KB kontrolny
7b. 1x KJM     17. 2x MA/MB kontrolny
8b. 1x MJM     18. 4- MA/MB kontrolny
9c. 2- KA/KB     19. 2x KL/KBL kontrolny
10c. 1x KA/KB     20. 2x ML/MBL kontrolny

1 maja – NIEDZIELA po południu

1c. 2- KJ/KJM kontrolny   11d. 2- MA/MB  
2c. 1x KJ kontrolny   12d. 1x MA/MB  
3c. 2- MJ/MJM kontrolny   13d. 1x KL/KBL  
4c. 1x MJ kontrolny   14d. 1x ML/MBL  
5c. 1x KJL     21. 2x KA/KB kontrolny
6c. 1x MJL     22. 4- KA/KB kontrolny
7c. 1x KJM     23. 2x MA/MB kontrolny
8c. 1x MJM     24. 4- MA/MB kontrolny
9d. 2- KA/KB     25. 2x KL/KBL kontrolny
10d. 1x KA/KB     26. 2x ML/MBL kontrolny
 • We wszystkich konkurencjach rano i po południu rozegrane zostaną finały.
 • We wszystkich konkurencjach 1x i 2- osady rozstawione zostaną wg kolejności z pierwszego dnia regat przy zachowaniu zasad zamiany osad pomiędzy kolejnymi finałami z pierwszego dnia regat.
 • Załogi w konkurencjach 1x i 2- zachowują ciągłość zgłoszenia z pierwszego dnia regat.
 • W konkurencjach 1x i 2- seniorek i seniorów osady pozostające w rywalizacji po wycofaniu zawodniczek i zawodników startujących drugiego dnia w wyścigach kontrolnych w 2x i 4-, zostaną odpowiednio przesunięte w górę klasyfikacji poszczególnych finałów.
 • W biegach kontrolnych seniorów w 2x i 4- wystartują osady zaproponowane przez trenerów kadry młodzieżowej na podstawie selekcji i testów trenerskich oraz inne osady stworzone przez trenerów klubowych.
 • W przypadku zgłoszenia w danym biegu więcej niż ośmiu osad rozegrane zostaną dwa lub więcej równoległych finałów, a podziału na poszczególne biegi dokonają trenerzy kadry młodzieżowej.
 • W przypadku zmiany składów osobowych załóg 2x KL/KLB oraz 2x ML/MBL po południu drugiego dnia regat obowiązuje waga poszczególnych zawodników z porannego ważenia.

Uwaga: PZTW apeluje do klubów, aby do wyścigów juniorów, w tych regatach wystawiać tylko załogi zaawansowane technicznie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Obowiązek startu w wyścigach kontrolnych mają zawodniczki i zawodnicy ubiegający się o start w reprezentacji Polski młodzieżowej i juniorów.

4.2. Wyścigi kontrolne rozgrywane będą wg zasad kwalifikacji dla poszczególnych grup szkoleniowych.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2022 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną do startu osobę zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Wpisowe za start wszystkich zawodniczek i zawodników w 1x i 2- pokrywają zainteresowane kluby!!! W drugim dniu regat za start w wyścigach kontrolnych 2x KA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL oraz 4- KA/KB i 4- MA/MB wpisowe nie obowiązuje.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 27.04.2022 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów w dniu 29.04.2022 r. Po tym terminie wszelkie wycofania osad obłożone zostaną karą regulaminową zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne”.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w sali audiowizualnej w budynku mety toru regatowego Malta w dniu 29.04.2022 r. o godz. 17.00.

6.3. Zgłoszenie do biegów kontrolnych 2xKA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL oraz 4- KA/KB i 4- MA/MB drugiego dnia regat należy dokonać w systemie zgłoszeniowym lub w uzasadnionych przypadkach braku dostępu, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 1 godziny po ostatnim starcie pierwszego dnia regat.

6.4. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów.

6.5. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 30.04.2022 r. o godz. 8.00 na mecie w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

6.6. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 22.04.2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - WZTW Poznań
ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań.

Uwaga!    

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

20-23.06European Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Zobacz wszystkie wyniki