Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

ENEA MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
ENEA MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 6-7.08.2022 r. na torze regatowym Malta w Poznaniu. Regaty zostaną rozegrane na 8 pasmach toru.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest WZTW Poznań pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Korol Agnieszka 
Z-ca Sędziego Głównego - Zentel Mateusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Daniel Aleksander 
Starszy Sekretarz - Kropielnicka Aleksandra 
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Horwacik Maciej
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Ohl Katarzyna
Przedstawiciel PZTW - Tataruch Anna

3. PROGRAM REGAT

06.08.2022 - sobota - przedbiegi i repasaże
07.08.2022 - niedziela - półfinały i finały

PROGRAM FINAŁÓW

1. 1x KBL godz. 09.40   17. 4x+ DZ godz. 12.40
2. 4- KB godz. 09.50   18. 8x+ DZ godz. 12.50
3. 4x MBL godz. 10.00   19. 1x CH godz. 14.00
4. 2x KB godz. 10.10   20. 2x CH godz. 14.10
5. 2x MB godz. 10.20   21. 4x CH godz. 14.20
6. 4- MB godz. 10.30   22. 4x+ CH godz. 14.30
7. 2- MBL godz. 10.40   23. 8x+ CH godz. 14.40
8. 1x MBL godz. 10.50   24. 2- KBL godz. 15.10
9. 2- KB godz. 11.00   25. 2- MB godz. 15.20
10. 1x KB godz. 11.10   26. 4x KB godz. 15.30
11. 2x KBL godz. 11.20   27. 8+ KB godz. 15.40 
12. 4+ MB godz. 11.30   28. 2x MBL godz. 15.50 
13. 1x MB godz. 11.40   29. 4x KBL godz. 16.00 
14. 1x DZ godz. 12.10   30. 4+ KB godz. 16.10 
15. 2x DZ godz. 12.20   31. 4x MB godz. 16.20 
16. 4x DZ godz. 12.30   32. 8+ MB godz. 16.30 

3.1. W sobotę 6.08.2022 przedbiegi rozegrane zostaną w następującej kolejności: przedbiegi młodzików, a następnie przedbiegi konkurencji młodzieżowych. Kolejność konkurencji pozostaje bez zmian.

3.2. W sobotę repasaże rozegrane zostaną w odwrotnej kolejności: najpierw repasaże konkurencji młodzieżowych, a następnie młodzików. Kolejność konkurencji, także pozostaje bez zmian.

3.3. W niedzielę 7.08.2022 rano ewentualne półfinały rozegrane zostaną w kolejności: najpierw półfinały młodzików, a następnie konkurencji młodzieżowych. Kolejność konkurencji także pozostaje bez zmian.

UWAGA:    Zmiany te są podyktowane przesuwaniem pomostu startowego dla młodzików!!!

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Zawody rozegrane zostaną wg. Systemu eliminacji FISA

4.2. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2000 – 2003.

4.3. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Młodzików mogą startować osady składające się z zawodników jednego klubu (wyjątkiem są osady Szkół Mistrzostwa Sportowego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski).

4.4. Każda zawodniczka i zawodnik w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski może startować maksymalnie w trzech konkurencjach.

4.5. W Mistrzostwach Polski Młodzików mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2008 – 2009.

4.6. Młodziczki i młodzicy mają do dwukrotnego startu dziennie z dwugodzinną przerwą pomiędzy nimi.

4.7. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą od poprzedniego startu.    

4.8. Młodzicy i młodziczki mają prawo startu tylko na wiosłach typu Macon.

4.9. Dystans rozgrywania wyścigów młodzików wynosi 1500 m.

4.9. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.10. W przypadku zgłoszenia w Mistrzostwach Polski Młodzików sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY

4.11. W regatach dopuszcza się start tylko zawodniczek i zawodników:

    • zarejestrowanych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadajacych obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze;
    • posiadających aktualną licencję PZTW;
    • posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wioślarstwa.

4.12. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.08.2022 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego, zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW.
Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 6.08.2022 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania oraz zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 5.08.2022 r. o godz. 17.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta w Poznaniu.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl i od godz. 8.00 w wiosce wioślarskiej na mecie regat w dniu 6.08.2022 r.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 6.08.2022 r. o godz. 9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta w Poznaniu.

6.5. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 24.07.2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - WZTW Poznań ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań.

7. PUNKTACJA

Punktacja PZTW Młodzieżowych Mistrzostw Polski w ramach rywalizacji o Drużynowego Mistrza Polski.

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8  
Punkty 25 21 18 16 14 12 10 8 124

7.1. Punktowane są wszystkie załogi za miejsca 1-8 bez względu na ilość startujących osad.

7.2. Punktacja w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie Sportu Młodzieżowego umieszczonego w WIS 2021 w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

7.3. Punktacja Mistrzostw Polski Młodzików w ramach współzawodnictwa o Drużynowe Mistrzostwo Polski sporządzona zostanie wg poniższej tabeli.

Lokata 1 2 3 4 5 6  
Punkty 7 5 4 3 2 1 22

Punktowane są wszystkie załogi na miejscach 1 - 6 bez względu na ilość startujących osad.

8. NAGRODY

8.1.    Za trzy pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale.

8.2.    Trener zwycięskiej osady otrzymuje medal złoty.

8.3.    Trzy pierwsze kluby w punktacji kobiet i mężczyzn oraz ogólnej osobno w Mistrzostwach Polski Młodzików i w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski otrzymują pamiątkowe puchary po podsumowaniu sezonu.

Uwaga!
Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

20-23.06European Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Zobacz wszystkie wyniki