Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniu 28 stycznia 2023 r. we Wrocławiu - Hala Wielofunkcyjna AWF, 51-612 Wrocław ul. Paderewskiego 35.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych ODRA pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Kowalczuk Katarzyna
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Widun Anna
Starszy Sekretarz - Włodek-Skowron Magdalena
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Knigawka Przemysław
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Kamiński Franciszek
Przedstawiciel PZTW - Korol Adam

3. PROGRAM ZAWODÓW

1. KJ Juniorki 2000 m 10. PR1 Parawioślarstwo Mężczyźni Ręce 2000 m
2. KJM Juniorki młodsze 2000 m 11. PR2 Parawioślarstwo Kobiety Ręce/Tułów 2000 m
3. MJ Juniorzy 2000 m 12. PR2 Parawioślarstwo Mężczyźni Ręce/Tułów 2000 m
4. MJM Juniorzy młodsi 2000 m 13. PR3 PI Parawioślarstwo Kobiety dysf. ruchu 2000 m
5. KL Seniorki waga lekka 2000 m 14. PR3 PI Parawioślarstwo Mężczyźni dysf. ruchu 2000 m
6. ML Seniorzy waga lekka 2000 m 15. PR3 VI Parawioślarstwo Kobiety dysf. wzroku 2000 m
7. KA Seniorki 2000 m 16. PR3 VI Parawioślarstwo Mężczyźni dysf. wzroku 2000 m
8. MA Seniorzy 2000 m 17. KW Masters Kobiety 1000 m
9. PR1 Parawioślarstwo Kobiety Ręce 2000 m 18. MW Masters Mężczyźni 1000 m
  • Program minutowy zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl.
  • Zawodnicy startujący w kategoriach niepełnosprawnych (zawodnicy niepełnosprawni posiadający klasyfikacje FISA lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane
    przez właściwe Miejskie/Powiatowe Zakłady Orzekania o Niepełnosprawności) będą ścigać się w dwóch wyścigach (kobiety i mężczyźni), po których zostaną sklasyfikowani
    w poszczególnych kategoriach. Jeżeli ilość zawodniczek lub zawodników będzie większa niż liczba ergometrów przewidzianych do jednorazowego wyścigu zostaną rozstawieni na
    odpowiednią liczbę wyścigów.
  • Zawodnicy startujący w tej samej kategorii będą zajmować sąsiadujące ze sobą ergometry. Jeśli będzie to możliwe różne kategorie zostaną oddzielone od siebie pozostawieniem nieużywanego ergometru. Obecność trenera na stanowisku wspólnie z zawodnikiem jest możliwe jedynie w przypadku wyścigów rozgrywanych w kategoriach PR3 VI.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Zawody przeprowadzane są zgodnie z WRS.

4.2. Zawody rozgrywane są na ergometrach wioślarskich typu Concept II (model D).

4.3. Godziny startów oraz numery ergometrów przydzielane będą zawodnikom wg rankingu czasowego na podstawie przedłożonych zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba ergometrów startowych, rozegrane zostaną wyścigi równorzędne i po ich zakończeniu na podstawie osiągniętych rezultatów, zostaną wyłonieni zwycięzcy.

4.4. Rozgrzewka dla zawodników przewidziana jest na dodatkowych ergometrach.

4.5. Ważenie zawodniczek i zawodników kategorii lekkiej w stroju startowym odbywa się nie wcześniej niż na dwie godziny i nie później niż na jedną godzinę przed startem.

4.6. Wybór przesłony powietrza (obciążenia) jest dowolny. Jej ustawienia i regulacji podnóżków zawodnik może dokonać przed startem do konkurencji. Niedozwolone jest samodzielne przełączanie ustawień wyświetlacza ergometru, które może skutkować wykluczeniem zawodnika z wyścigu.

4.7. Start wyścigu jest sygnalizowany (równolegle) na wyświetlaczu ergometru oraz za pomocą sygnału dźwiękowego.

4.8. W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów w ciągu 20 s od startu, wyścig zostaje zatrzymany, a start zostanie powtórzony.

4.9. Awaria techniczna ergometru w dalszej części wyścigu upoważnia zawodnika do podjęcia samodzielnej próby rywalizacji, jednak nie później niż 30 min. od godziny startu zawodnika w wyścigu, w którym nastąpiła awaria.

4.10. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez system komputerowy spośród wszystkich uczestników startujących w danej kategorii.

4.11. W przypadku osiągnięcia jednego z trzech najlepszych czasów w danej konkurencji, przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu rozstrzygnie dogrywka na dystansie 500 m. W przypadku ponownego uzyskania jednakowego czasu w dogrywce zawodnicy sklasyfikowani zostaną ex equo.

4.12. Uczestnictwo w zawodach zalicza się do punktacji Drużynowego Mistrza Polski zgodnie z WIS.

4.13. Wszelkie kwestie sporne, nie objęte WRS i WIS lub niniejszym Regulaminem rozstrzyga komisja w składzie: Sędzia Główny, Przedstawiciel Kolegium Sędziów i Przedstawiciel PZTW.

4.14. Dokonując zgłoszenia zawodnika do uczestnictwa w zawodach Uczestnik zawodów wyraża tym samym zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz publikację swojego wizerunku na nośnikach i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów informacyjnych.

4.15. Zgłoszenie zawodniczki/ka do zawodów oznacza akceptację przez nią/niego niniejszego regulaminu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl.

5.2. Termin przesyłania zgłoszeń mija 23 stycznia 2023 roku o godz. 24.00.

5.3. Wycofania zawodników dokonać można na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do dnia 27 stycznia 2023 roku, do godz. 15:00.

5.4. Wpisowe do zawodów wynosi 50,00 zł od zawodnika, płatne na konto PZTW do dnia 24 stycznia 2023 r. z dopiskiem "Ergowiosła 2023". Kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną osobę lub grupę osób należy przesłać na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginał dowodu wpłat wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi zawodów podczas zebrania delegatów.

6. NAGRODY

Trzem pierwszym zawodnikom w kategoriach mistrzowskich zostaną wręczone medale Mistrzostw Polski. Przewiduje się również wręczenie pucharów ufundowanych przez organizatora.

7. PUNKTACJA

Punktacja Mistrzostw Polski na ergometrze ogólna oraz w konkurencjach kobiet oraz mężczyzn zostanie sporządzona jako suma punktacji w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie poniższych tabel.

Seniorzy powyżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12-13 14-16 17-20  
Punkty 25 22 20 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 165

Seniorzy poniżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Punkty 25 22 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 112

Juniorzy powyżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12  
Punkty 15 12 10 8 6 4 3 1 73

Juniorzy poniżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8  
Punkty 15 12 10 8 6 4 3 2 60

Juniorzy młodsi powyżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-16  
Punkty 9 7 6 5 4 3 2 1 56

Juniorzy młodsi poniżej 20 startujących

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8  
Punkty 9 7 6 5 4 3 2 1 56

8. KLASY SPORTOWE

Podczas zawodów na ergometrze wioślarskim zawodnicy mogą zdobywać klasy sportowe, zgodnie z tabelą klasyfikacyjną w WIS 2023

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park Plaza. Podczas zebrania będą sprawdzane dokumenty zawodników.

9.2. Odprawa Komisji Sędziowskiej odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park Plaza.

Uwaga!    

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.