Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

ENEA MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 3 – 4 czerwca 2023 na torze regatowym Malta w Poznaniu. Tor jest przeznaczony do jednoczesnego startu 8 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Woldański Grzegorz
Z-ca Sędziego Głównego - Olkiewicz Jadwiga
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Daniel Aleksander
Starszy Sekretarz - Montwiłł Izabela
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Lepek Marek
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Marszałek Marta
Przedstawiciel PZTW - Tataruch Anna

3. PROGRAM REGAT

3.06.2023 - sobota - przedbiegi i repasaże oraz bieg parawioślarzy 2x PR3mix
4.06.2023 - niedziela - półfinały i finały

PROGRAM FINAŁÓW

1. 4x ML godz. 10.00   11. 1x MA godz. 12.30
2. 4- KA godz. 10.15   12. 2x KL godz. 12.45
3. 2x KA godz. 10.30   13. 8+ KA godz. 13.00
4. 1x KL godz. 10.45   14. 2- ML godz. 13.15
5. 4- MA godz. 11.00   15. 2- MA godz. 13.30
6. 4x MA godz. 11.15*   16. 4x KA godz. 13.45
7. 1x ML godz. 11.30   17. 2x ML godz. 14.00
8. 2- KL godz. 11.45   18. 2x MA godz. 14.15
9. 2- KA godz. 12.00   19. 4x KL godz. 14.30
10. 1x KA godz. 12.15   20. 8+ MA godz. 14.45

* Bieg memoriałowy o puchar Stanisława Komornickiego

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą startować osady składające się z zawodników jednego klubu, z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego.
  2. W regatach dopuszcza się start tylko zawodników z obywatelstwem polskim posiadających licencję PZTW.
  3. Każdy zawodnik może wystartować w maksymalnie trzech konkurencjach.
  4. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

  1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2023 r. do godz. 24.00. Po tym terminie żadne dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW.
   Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.
  3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.
  4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej w dniu 1.06.2023 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - WZTW Poznań ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, w terminie do 24.05.2023.
  2. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie  www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.
  3. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 2.06.2023 r. o godz. 17.00 w sali audiowizulanej toru regatowego Malta w budynku wieży sędziowskiej.
  4. Program ostateczny przedbiegów zamieszczony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów oraz wywieszony w wiosce wioślarskiej.
  5. Zebranie sedziów odbędzie się w dniu 3.06.2023 o godz. 9.00. w sali audiowizualnej na mecie toru regatowego.
  6. Podczas MPS start w regatach będzie realizowany z wykorzystaniem nowego systemu wyrównania (maszyn startowych). W związku z tym w piątek 2.06.2023 w godz. 10.00-18.00 będzie możliwość wykonania próbnych startów z maszyn startowych.

7. PUNKTACJA

Punktacja Mistrzostw Polski Seniorów sporządzona zostanie wg poniższej tabeli.

Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8  
Punkty 30 26 23 21 19 17 15 13 164

Punktowane są wszystkie załogi na miejscach 1 - 8 bez względu na ilość startujących osad.

8. NAGRODY

  1. Za trzy pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale.
  2. Trener zwycięskiej osady otrzymuje medal złoty
  3. Trzy pierwsze kluby w punktacji kobiet i mężczyzn oraz ogólnej w Mistrzostwach Polski Seniorów otrzymują pamiątkowe puchary po podsumowaniu sezonu.

Uwaga!
Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

REGULAMIN BIEGU o Puchar imienia STANISŁAWA KOMORNICKIEGO

  1. CEL BIEGU
   Upamiętnienie Stanisława Komornickiego, jednego z najaktywniejszych sędziów wioślarstwa w Polsce oraz długoletniego członka komisji Jury FISA.
  2. MIEJSCE BIEGU
   Bieg odbywa się każdego roku podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu.
  3. UCZESTNICY
   Prawo startu w zawodach posiadają wszystkie osady reprezentujące Kluby zrzeszone w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich.
  4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
   Bieg przeprowadzony będzie zgodnie z  regulaminem sportowym Mistrzostw Polski Seniorów, osada zdobywa przechodni Puchar Imienia Stanisława Komornickiego oraz tytuł Mistrza Polski w konkurencji 4x MA na dany rok.
  5. INTERPRETACJA REGULAMINU
   Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury powołanemu przez Organizatora. Jury dba o przygotowanie Biegu Memoriałowego w roku następnym po roku w którym zostało powołane, nadzoruje prawidłowy przebieg konkurencji i przyznanie  Pucharów.

Puchar jest pucharem przechodnim. Zwycięska osada otrzymuje pamiątkową plakietkę a Puchar zatrzymuje organizator i przechowuje go do następnych Mistrzostw Polski. Organizatorzy nie przewidują zdobycia Pucharu na własność nawet w przypadku wielokrotnego powtórzenia sukcesu.

Zobacz także

Wyniki regat

20-23.06European Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Zobacz wszystkie wyniki