Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA MASTERSÓW I AMATORÓW PZTW

 

§ 1
Wprowadzenie

Ze względu na znaczne różnice wiekowe, różny poziom umiejętności i wytrenowania Amatorów czy Mastersów celowym jest stworzenie wspólnych zasad współzawodnictwa, by zawody z ich udziałem były jak najbardziej sprawiedliwe i bezpieczne. Wioślarstwo amatorskie i masterskie różni się od sportu wyczynowego i nie może być klasyfikowane jak wioślarstwo wyczynowe, dlatego ten regulamin jest dopełnieniem regulaminów regat wioślarskich z udziałem Mastersów i Amatorów oraz jest podstawą do określania zasad współzawodnictwa wśród Mastersów i Amatorów w Polsce.

 1. Amator – osoba pełnoletnia rekreacyjnie, turystycznie lub sportowo uprawiająca wioślarstwo, która nie uczestniczyła w współzawodnictwie sportowym PZTW – młodzieżowców, juniorów czy seniorów. Po osiągnięciu 27 roku życia oraz wzięciu udziału w najmniej jednych regatach wioślarskich może stać się Mastersem.
 2. Masters – osoba nie młodsza niż rocznikowo 27 lat. Posiadająca doświadczenie wioślarskie, która w danym sezonie nie startowała w wioślarskich konkurencjach seniorskich. Po osiągnięciu wieku 43 lat, może startować również w konkurencjach seniorskich, pod warunkiem posiadania także licencji zawodniczej. Masters nie powinien startować w konkurencjach regat amatorskich, chyba że organizator zawodów dopuszcza taką możliwość.

§ 2
Współzawodnictwo

 1. Amator lub Masters, który chce wziąć udział w zawodach organizowanych przez PZTW musi posiadać aktualną licencję Masters PZTW.
 2. Zawodnicy startują w określonych kategoriach wiekowych:
  • Kat. AA 18 lat – 26 lat – kategoria przypisana tylko dla amatorów,
  • Kat. A 27 lat – 35 lat – kategoria dla amatorów i mastersów nie posiadająca przelicznika czasowego w żadnej z konkurencji na łodzi i na ergometrze wioślarskim na dystansie 1000 m,
  • Kat. B 36 lat - 42 lata – kategoria dla amatorów i mastersów nie posiadająca przelicznika czasowego w żadnej konkurencji na łodzi i na ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. C 43 lat - 49 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 5 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. D 50 lat - 54 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 10 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. E 55 lat - 59 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 15 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. F 60 lat - 64 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 20 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. G 65 lat - 69 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 27 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. H 70 lat - 74 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 35 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. I 75 lat - 79 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 45 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. J 80 lat - 82 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 55 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. K 83 lat - 85 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 65 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. L 86 lat - 88 lata – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 75 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m,
  • Kat. M 89 lat > – kategoria dla amatorów i mastersów posiadająca przelicznik czasowy w stosunku do kategorii A minus 90 sekund w każdej z konkurencji na łodzi i ergometrze na dystansie 1000 m.

O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik zawodnika a nie dzień/miesiąc urodzenia, lub średnia wieku osady. Regulamin nie przewiduje zaokrąglania średniej wieku osady w górę.

 1. Od mastersa i amatora startującego w zawodach oczekuje się świadomości swojego stanu zdrowia. Biorący udział każdorazowo składa oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania wioślarstwa, że startuje na własne ryzyko oraz bierze całkowitą odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje swojego udziału w regatach. Organizatorzy zawodów mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do startu w zawodach pod warunkiem, że ta informacja zostanie przedstawiona wcześniej w regulaminie zawodów.
 2. Mastersi i Amatorzy mogą uczestniczyć maksymalnie w trzech wyścigach na dystansie podstawowym 1000 m w jednym dniu. Na dystansie 500 m i krótszym zawodnicy Masters i Amatorzy nie mają określonego limitu startów w jednym dniu. Natomiast na dystansie 2000 m i powyżej zawodnicy mogą starować tylko raz w ciągu dnia. Kolejne rundy eliminacji w danej konkurencji traktowane są jako oddzielne starty. Nie dotyczy to przypadku powtórzenia biegu.
 3. Podstawowym dystansem dla amatorów i mastersów jest 1000 m. Do sprintów zaliczają się dystanse równe lub mniejsze 500 m. Dystans powyżej 2000 m zalicza się do biegu długodystansowego.
 4. W biegach sprinterskich stosuje się przelicznik sekundowy do poszczególnych kategorii wiekowych:
  AA – 0 s; A – 0 s; B – 0 s; C – 2 s; D – 4 s; E – 6 s; F – 8 s; G – 11 s; H – 14 s; I – 18 s; J – 22 s; K – 27 s; L – 33 s; M – 40 s załącznik do regulaminu - Tabela przeliczników czasowych
 5. W biegach długodystansowych stosuje się przelicznik sekundowy będący iloczynem przelicznika sprintów i całkowitego dystansu przez 500 m wg załącznika do regulaminu Tabela przeliczników czasowych.

§ 3
Licencje PZTW

 1. Licencje Masters przyznawana jest na podstawie wystąpienia Klubu lub indywidualnego zgłoszenia osoby niezrzeszonej w internetowym systemie licencyjnym PZTW.
 2. Niezbędne dokumenty do uzyskania licencji:
  1. złożenie wniosku o licencje wraz z oświadczeniami i zdjęciem,
  2. potwierdzenie opłaty rocznej w kwocie ustalanej przez Zarząd PZTW na dany rok.
 3. Licencja Masters przyznawana jest na rok, corocznie przedłużana poprzez wniesienie ustalonej opłaty. Licencja na zawodach ważna jest z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o zdolności do wzięcia udziału w zawodach wioślarskich.

§ 4
Zmiana barw klubowych i zgłoszenia do zawodów

 1. Zmiany barw klubowych mastersów i amatorów nie podlegają regulacjom przez PZTW. Nie ma ograniczeń co do terminu i ilości zmian w ciągu sezonu.
 2. Mastersi i amatorzy w konkurencjach indywidualnych (skiff, ergometr) mogą ale nie mają obowiązku zgłaszania uczestnictwa w barwach klubowych, mogą występować pod imieniem i nazwiskiem.
 3. Mastersi i amatorzy mogą tworzyć osady złożone z zawodników różnych klubów. Jeżeli w osadzie jest zawodnik nie zrzeszony, jego dane są pomijane w nazwie osady.
 4. Zawody winny odbywać się w konkurencjach wg. kategorii wiekowych, w przypadku gdy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 4 osady organizator ma prawo łączyć dalsze kategorie i stosować przelicznik czasowy.
 5. W konkurencjach Mix dopuszcza się do startu osady z udziałem minimum 50% kobiet.
 6. Płeć sternika w osadach jednolitych czy mix masters i mix amator, jest dowolna bez wpływu na status osady. Wpływu nie ma również jego wiek i waga.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin na wniosek środowiska zakłada raz do roku jego modyfikację.
 2. Zmian w regulaminie może dokonywać Komisja Wioślarstwa Amatorów i Masters PZTW.

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Zarządu PZTW w dniu 22.02.2023.

Pobierz regulamin

Zobacz także

 

Nadchodzące zawody
(kalendarz)

GdańskEuropean Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Gdańsk
European Rowing Coastal &
Beach Sprint Championships
22-23.06
Centralne Kontrolne Regaty Juniorów
Kruszwica
4-6.07
Akademickie Mistrzostwa Świata
Rotterdam (Niderlandy)

Zobacz wszystkie zawody